สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ปิโตเลียมอีเธอร์ตอนนี้มีกฏหมายควรคุมการใช้ในห้องปิบัติการไหมครับ

เครื่องสกัดไขมันตอนนี้ยังใช้ปิโตเลียมอีเธอร์ในการสกัดอยู่ไหมครับหรือกฎกมายควบคุมให้เปลี่ยนไปใช้สารตัวอื่นแล้ว

โดย:  นักศึกษา   [6 ก.ย. 2562 10:29]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้