สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การขออนุญาตผลิต วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ทำได้หรือไม่

ปัจจุบันการขออนุญาตผลิต วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ทำได้หรือไม่ครับ
หากสามารถทำได้โดยข้อยกเว้น จะดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

โดย:  Ekkachaw   [9 ก.ย. 2562 11:10]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มีหลายวิธีที่จะขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

1) ผลิตเพื่อเป็นสารมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
2) เป็นหน่วยงานราชการ
3) เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ปรับลดจากวัตถุอันตราชนิดที่ 4 เป็นชนิดที่ 1 2 หรือ 3 แทน ผ่านหน่วนงานรับผิดชอบพร้อมเหตุผล

โดย:  สว  [9 ก.ย. 2562 13:18]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ถ้าใช้เพื่อการพาณิชย์จะดำเนินการไม่ได้ครับ ที่ทางความเห็นก่อนหน้าระบุไว้จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นและในกรณีที่ใช้เพื่อ R&D และปริมาณน้อยมากๆ ครับ ในกรณีผลิตน่าจะดำเนินการไม่ได้ครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [24 ก.ย. 2562 10:04]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้