สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขั้นตอนการนำเข้าผงซักฟอก

อยากทราบขั้นตอน วิธีการนำเข้าผงซักฟอก ต้องทำอย่างไรบ้าง

โดย:  หทัยกาญจน์   [27 ก.ย. 2562 14:02]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า หากเป็นผงซักฟอกจะอยู่ในการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผงซักฟอกจึงไม่อยู่ในการกำกับดูแลของอย. แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าในรูปแบบของเหลว หรือรูปแบบอื่น จะจัดเป็นวัตถุอันตรายในการกำกับดูแลของ อยโดย:  มอก. 78-2549  [10 ต.ค. 2562 14:14]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้