สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ประเทศไทยมีกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับระเบียบ ROHs ของสหภาพยุโรปหรือไม่คะ

ขอสอบถามเนื่องจากเท่าที่เข้าใจ ณ ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการออกกฎหมายในลักษณะเดียวกัน (สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์)   หรือว่านอกจากรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปรากฏในบัญชีวัตถุอันตรายแล้ว ยังมีกฎหมายหรือระเบียบอื่นใดในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็น restricted / prohibited substances ที่ควรคำนึงเมื่อจะนำเข้าหรือผลิตสินค้าที่มีสารเคมีประกอบหรือไม่คะ

รบกวนขอทราบข้อมูลจากท่านผู้รู้ในที่นี่ด้วย จักขอบพระคุณมากค่ะ

นัฐฐา

โดย:  นัฐฐา วิรุณ   [28 ก.ย. 2562 04:12]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Thai RoHS  มาตรฐานจาก สมอ
http://www.fio.co.th/web/tisi_fio/fulltext/TIS2368-2551.pdf

กฎหมายที่ควรคำนึงถึงขึ้นกับว่าเป็นสินค้าประเภทใด


โดย:  นุจ  [2 ต.ค. 2562 16:20]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

มีครับ และกำลังพัฒนากฎหมายพระราชบัญญัติสารเคมีที่คาดว่าจะออกบังคับใช้ในอนาคตด้วยครับ
ลองติดตามข่าวหลายๆช่องทางดูครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [20 พ.ย. 2562 08:38]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้