สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

CAS Number

ใน MSDS มีการระบุ % ของ CAS Number แต่ละตัว
จำเป็นไหมคะว่าต้องรวมกันได้ 100%

มีการส่ง MSDS ไปให้สายเรือ แต่สายเรือต้องการ MSDS ที่มี 100% CAS # of all ingredients  เท่านั้น
จะอธิบายอย่างไรดีคะ

ขอบคุณค่ะโดย:  WP   [4 ต.ค. 2562 16:40]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

SDS เป็นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่เป็นเอกสารสาธารณะ (Public document) โดยปกติจะไม่แสดงข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า (Confidential Business Information) ครับ เพราะฉะนั้นปกติ CAS Number จะถูกแสดงในลักษณะไม่ครบทุกองค์ประกอบ และ ร้อยละของส่วนผสมมักจะแสดงเป็นช่วงของร้อยละครับ  

สายเรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลองค์ประกอบ 100% ครับ ปกติใช้เพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อตรวจสอบความเป็นวัตถุอันตรายตามพรบ. วัตถุอันตรายเท่านั้นครับ

โดย:  เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์  [20 พ.ย. 2562 08:36]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้