สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

บริเวณ​ใด​ของโล​ก​ที่​ได้รับ​แสงอาทิตย์​ใน​แนว​ตรง​และ​บริเวณ​ใด​ที่​ได้รับ​แสงอาทิตย์​ใน​แนว​เฉียง​และ​มีผล​แตกต่าง​กัน​อย่าง​ไร

บริเวณ​ใด​ของโล​ก​ที่​ได้รับ​แสงอาทิตย์​ใน​แนว​ตรง​และ​บริเวณ​ใด​ที่​ได้รับ​แสงอาทิตย์​ใน​แนว​เฉียง​และ​มีผล​แตกต่าง​กัน​อย่าง​ไร

โดย:  สุภัสสรา   [29 ม.ค. 2563 17:31]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้