สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การตรวจสุขภาพของคนที่ทำงานกับน้ำยาล้างฟิลม์

อยากทราบว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำยาล้างฟิลม์ควรจะตรวจสุขภาพเรื่องใดบ้าง และควรตรวจสมรรถภาพปอดหรือไม่

โดย:  นิริณา   [14 พ.ย. 2550 10:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  สารเคมีในสถานประกอบการและความปลอดภัยในการทำงาน  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ข้อมูลจาก haz-map  Occupational Exposure to Hazardous Agents (http://hazmap.nlm.nih.gov/index.html) ระบุว่าถ้าล้างอัดรูปโดยมีการใช้สารเอทิลีนไดอามีน (ethylenediamine) อาจทำให้เกิดโรคหืดจากการทำงานได้ (Asthma, occupational) ซึ่งเป้นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีในการแสดงอาการ และสามารถวินิจฉัยได้จากการสอบประวัติการสัมผัส การทดสอบการทำงานของปอด การทดสอบ Methacholine challenge การทดสอบเฉพาะอื่นๆ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [15 พ.ย. 2550 18:44]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้