สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

รูปภาพอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี

เนื่องจากได้ทำการสอนนักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้สารเคมีในห้องปฎิบัติการ  โดยให้นักเรียนทราบ MSDS ของสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง และมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล แต่นักเรียนยังไม่ตระหนักถึงอันตรายมากนัก      จึงขอความอนุเคราะห์ท่านนำเสนอรูปภาพอุบัติเหตุจากการใช้สารเคมี  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในอัน
ตรายจากการใช้สารเคมีมากยึ่งขึ้น

โดย:  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี   [15 พ.ย. 2550 17:25]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [16 พ.ย. 2550 22:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้