สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

sodium nitride เป็นสารอันตรายหรือเปล่าคะ

sodium nitride เป็นสารอันตรายหรือเปล่าคะ

โดย:  first   [16 พ.ย. 2550 11:09]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ถามว่าเป็นอันตรายหรือเปล่า เป็นครับถ้าใช้อย่างไม่ถูกวิธี
โดยถ้าหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อเมือกและทางเดินหายใจส่วนบน มีอาการไอ หายใจถี่ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ถ้าได้รับสารในปริมาณมากมีอาการเหมือนการกลืนหรือกินเข้าไป

ความเป็นอันตรายเบื้องต้นอืนๆ ดูได้จาก http://msds.pcd.go.th/searchCas.asp
http://www.chemtrack.org/Chem-Abstract.asp?ID=01875&NAME=Sodium%20nitrate

ถ้าอยากทราบลึกขึ้นศึกษาได้จาก IUCLID Data Sheet http://ecb.jrc.it/esis/


โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [16 พ.ย. 2550 11:58]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอเพิ่มเติม พอดีอ่านคำถามผิดไปหน่อยครับ

ถามว่าเป็นสารอันตรายหรือเปล่า ขอตอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ sodium nitrate ไม่จัดเป็นสารอันตราย ตาม Directive 67/548/EEC on Classification and Labelling of Dangerous Substances เพราะไม่อยู่ใน Annex I

แต่ถ้าแบ่งประเภทตามวิธี หรือ กฎหมายอื่นๆ จะเป็นสารอันตรายหรือเปล่านี่ไม่ทราบครับ

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [16 พ.ย. 2550 12:11]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

น่าจะหมายถึง sodium nitrite (โซเดียมไนไตรต์) หรือเปล่า มันจะเป็นคนละชนิดกัน ลองค้นหาจาก MSDS ในเว็บนี้ดูก่อนค่ะ

โดย:  รศ.สุชาตา ชินะจิตร  [19 พ.ย. 2550 10:16]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

ถ้าทางการแพทย์แล้วสาร Sodium Nitrite มีอันตรายมากเลยนะครับ
พิษที่สำคัญคือการทำลาย Haemoglobin หรือเปลี่ยนมันให้เป็นสารประกอบ
ที่เรียกว่า Methemoglobin ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีความสามารถในการคาย
Oxygen ออกมาให้แก่เนื้อเยื่อของร่างกาย
ดังนั้นคนที่ได้รับสารนี้จะมีอาการตัวเขียว และหมดสติอย่างรวดเร็ว


โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์  [20 พ.ย. 2550 07:48]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้