สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การสกัด malva nut gum

อยากทราบเหตุผลว่า ทำไมการสกัด malva nut gum ถึงใช้สารละลายด่างในการสกัด ทำไมใช้สารละลายกรดหรือน้ำไม่ได้

โดย:  PanG   [22 พ.ย. 2550 15:02]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ขออธิบายตามหลักการว่า การเลือกสารละลายที่จะใช้สกัดสารออกจากผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตาม มีหลักอยู่ว่าตัวทำละลายนั้นมีคุณสมบัติละลายสารที่ต้องการออกมาได้ดี และไม่ทำปฏิกริยาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้  ในกรณีนี้ด่างคงจะไปละลายโดยตรง หรือเปลี่ยนรูปของสาร เช่น จากกรดเป็นเกลือของกรดที่ละลายน้ำได้ เมื่สกัดออกมาแล้ว ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นกรดรูปเดิมโดยเติมกรดลงไป ดังนี้น การที่ไม่ใช้น้ำหรือกรด ก็เพราะความสามารถในการสกัดโดยการละลายสารออกมาของน้ำหรือกรดมีน้อย  ส่วนเฉพาะกรณีนี้ ขอให้ผู้รู้ในรายละเอียดมาขยายความต่อได้

โดย:  รศ.สุชาตา ชินะจิตร  [28 พ.ย. 2550 15:33]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

การนิยมใช้ด่างสกัด malva  nut  gum  เนื่องจากให้ผลผลิตดีกว่าการสกัดด้วยนำหรือกรด  เนื่องmalva  nut  gum  มีองค์ประกอบเป็นใยอาหารมากกว่าร้อยละ 70ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต(polysaccharide)และมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยได้ดีในสภาวะด่าง(การศึกษาวิจัยของอาจารย์วรัญญาและคณะในการใช้คุณสมบัติด้านสารเคมีสกัดmalva nut gum) พบว่า การสกัดด้วยนำให้ผลผลิต1.80    HCI1.66  และNaOH20.46กรัม

โดย:  นางแสงโฉม เกิดคล้าย  [20 ธ.ค. 2550 09:13]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้