สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การจัดเก็บ Spent Catalyst ต้องจัดเก็บแบบประเภทอะไร

Catalyst มีองค์ประกอบ Aluminium Oxide >=50% สถานะของแข็ง ไม่ติดไฟ ไม่ไวไฟ CAS: 1344-28-1เมื่อถูกใช้งานแล้ว (with Hydrocarbon) หากจะนำมาจัดเก็บใน Warehouse เพื่อรอส่งไป Regen เพื่อใช้งานใหม่ จะต้องทำการจัดเก็บตามตารางประเภทการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ประเภทอะไรครับ

โดย:  Wisit   [9 มี.ค. 2563 15:59]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้