สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การยื่นขออนุญาตนำเข้าวัดถุอันตรายประเภท 1ทำอย่างไร และ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สินค้าเป็น เมทานอล, CAS 67-56-1

โดย:  อิทธิพล วีรานนท์ บ.ซีบร้าทรานส์ จำกัด   [17 มี.ค. 2563 14:57]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

เอามาใช้ประโยชน์อะไร ทางอุตสาหกรรม หรือบ้านเรือน
ถ้าอุตสาหกรรม จะกำกับโดย โรงงานอุตสาหกรรม

1) ต้องขอเลข 15 หลักก่อน โดยเอกสารที่ใช้ i) SDS ระบุชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิตในข้อ 1, ต้องแสดงองค์ประกอบ ครบ 100% ii) ถ้าไม่ครบ ให้ให้ผู้ผลิตออกเอกสารรับรอง ระบุองค์ประกอบ 100%

2) เมื่อได้เลข 15 หลัก ให้แจ้ง วอ/อก 6 ก่อนนำเข้า โดยเอา เอกสารดังกล่าวไปเคลียร์ของกับกรมศุล

โทรปรึกษา จนท กรอ 02 202 4225-6

http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2016/11/06-haz6.pdf
http://eis.diw.go.th/haz/manual2.pdf

โดย:  ศรี  [19 มี.ค. 2563 14:38]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้