สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

หาความเข้มข้น

สารละลาย 40 % โซเดียมไฮดรอกไซด์ (น้ำหนักโมเลกุล 40) มีความเข้มข้นเท่ากับ N หายังไง

โดย:  บอกหน่อยสิ   [4 ก.ย. 2563 09:36]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ถ้าเป็น 40 % w / v    
( มี โซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 กรัม ละลายเป็นสารละลาย ปริมาตร 100 มิลลิลิตร )
( หรือ .. มี โซเดียมไฮดรอกไซด์ 400 กรัม ละลายเป็นสารละลาย ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร )

ก็จะมีความเข้มข้น เท่ากับ 10 N


โดย:  ฤทธิ์เค็มเมียว  [4 ธ.ค. 2563 21:55]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้