สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การคำนวณความเข้มข้นโอโซน

เครื่องผลิตโอโซนระบุว่า สามารถผลิตโอโซนได้ 20 g/h ถ้าจะคำนวณปริมาตรที่โอโซนผลิตต่อปริมาตรห้อง ซึ่งมีหน่วยเป็น ppm ....คำนวณอย่างไรครับ

โดย:  keat   [4 พ.ย. 2563 08:54]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มีตัวอย่างผลการคำนวณ ( โดยประมาณ ) มาให้ดูครับ

ค่าที่คำนวณได้นี้ จะสูงกว่า ปริมาณจริง หรือ ความเข้มข้นจริง ของ โอโซน ที่เวลาต่างๆ

( หมายความว่า โอโซน จะมีไม่เกิน ค่าที่คำนวณได้ นี้ )

สิ่งที่ควร(ต้อง)ทราบ และ การเปลี่ยนหน่วย

ปริมาณโอโซนที่ผลิตได้  20 กรัม ต่อ ชั่วโมง __ เท่ากับ __ 20,000,000 ไมโครกรัม ต่อ ชั่วโมง

โอโซน เป็น สารที่สลายตัวได้เอง __ มีค่า ครึ่งชีวิต ( Half Life ) ที่ ประมาณ 90 วินาที

ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ; ความดัน 1 บรรยากาศ ____  
โอโซน ความเข้มข้น 1 ppm ( โดยปริมาตร ) จะ เท่ากับ ปริมาณ  1,962 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

ถ้าห้องนั้น มี ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร  ( กว้าง 1 เมตร  ยาว  1 เมตร  สูง 1 เมตร )  

นาที ที่  3  โอโซน จะมีความเข้มข้น (ประมาณ/ไม่เกิน)   750,000 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
นาที ที่  6  โอโซน จะมีความเข้มข้น (ประมาณ/ไม่เกิน)   937,500 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
นาที ที่  9  โอโซน จะมีความเข้มข้น (ประมาณ/ไม่เกิน)   984,375 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
นาที ที่  12  โอโซน จะมีความเข้มข้น (ประมาณ/ไม่เกิน)   996,094 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
........
......
......

ประมาณ นาที ที่  33 เป็นต้นไป  โอโซน จะมีความเข้มข้น คงที่ ที่ (ประมาณ/ไม่เกิน)   1,000,000 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
( หรือ 1 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร )

ทั้งนี้ บน เงื่อนไข ว่า ...... โอโซน ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ ทำปฏิกิริยา กับ อะไรเลย  ( ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ )


โดย:  ฤทธิ์เค็มเมียว  [12 พ.ย. 2563 20:06]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ช่วยคำนวนหน่อยครับ ผมใช้ระบบโอโซนในการบำบัดน้ำเสียในห้องพ่นสี ทั้งหมด 3 ห้อง ขนาดของห้องพ่นสีแต่ละห้อง 4*4*4 เมตร (ห้องพ่นสีติดกัน ไม่มีห้องกั้น) เครื่องผลิตโอโซนระบุว่า สามารถผลิตโอโซนได้  3 mg/h ปั๊มลมจ่ายเข้าเครื่องผลิตโอโซน 2 bar ขนาดสายลม 8 mm. ความยาวของสายลมจากเครื่องผลิตไปยังห้องพ่นสี 3 ห้อง รวม 20 m อยากทราบความเข้มข้นของโอโซนว่าเท่าไหร่ ในหน่วย ppm และเรามารถเปิดในขณะเวลาทำงานได้หรือไม่ (เวลาทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน)

โดย:  จตุพล  [18 ธ.ค. 2563 16:13]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้