สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้เครนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และพิกัดของอุปกรณ์ช่วยยก

เครนที่ใช้เป็นเครนคานคู่ชุดยก2ชุด7Tกับ3ตันใช้สำหรับยกแม่พิมพ์หนัก6.5-9.5Tเมื่อยกทั้ง2ฝั่งรวมกันแต่ส่วนใหญ่จะยกทีละข้างนำ้หนักจะม่เกิน6T Remark:อยากได้แบบเปนรูปภาพเเละเนื้อหาประกอบด้วย

โดย:  Weera   [27 มิ.ย. 2564 10:16]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้