สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามการคำนวณปริมาณสาร

ในการคำนวณปริมาณสารต้องใช้ความหนาแน่นเข้าเกี่ยวข้องไหม และเกี่ยวในขั้นตอนไหน
ผมเตรียมสารละลายความเข้มข้น 10, 5, 2.5 และ 0.5 %w/v  และเมื่อนำไปทดสอบและคำนวณค่าที่ได้ พบว่า ได้ % Recovery ได้ประมาณ 95 % แต่เมื่อเอา ความหนาแน่นเข้าไปคูณค่าที่ได้ พบว่า มี % Recovery ใกล้เคียง 100 % (ทำมา 2-3 ครั้งแล้ว ได้ค่าเหมือนเดิม๗
วิธีการทดสอบ คือ ที่ความเข้มข้นสารละลาย 10 % ชั่งตัวอย่างสารละลาย 0.5xxx g  นำไปย่อยและปรับปริมาตรให้ได้ 250 ml ดูดสารละลายจาก 250 ml มา 5 ml นำไปทำให้เกิดสีเทียบกับกราฟมาตรฐาน และนำมาคำนวณค่าปริมาณสาร หน่วย %  


โดย:  พิรุณ   [5 ก.ค. 2564 17:45]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ความเข้มข้นที่คุณยกตัวอย่างมา  0.5g ละลายใน 250 mL  มีความเข้มข้นเท่ากับ  0.2 % นะครับ   ผมจะแสดงวิธีการคำนวณคร่าว ๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามคุณถูกต้องหรือเปล่า
สมมติคุณเตรียมสาร ที่ความเข้มข้น 0.5%   คุณทำการชั่งอย่างถูกต้อง 5.0000 g  นำไปย่อยปรับปริมาตรให้ได้ 100 mL จากนั้นคุณดูดสารละลายนี้มา 5 mL นำไปทำให้เกิดสี ขั้นตอนนี้ครับคุณต้องปรับปริมาตรภายหลังการเกิดสีแล้วให้ได้ 50 mL   สารละลายของคุณจะมีความเข้มข้นของสารเกิดสีเท่ากับ 0.5 %w/v   แล้วนำไปเทียบค่าหรือวัดค่ากับกราฟมาตรฐาน   หน่วยในกราพมาตรฐานหรือ standard curve ต้องมีหน่วยเป็น %w/v เหมือนกันนะครับ จึงจะเทียบแล้วคำนวณด้วยกันได้

โดย:  เคมิสต์  [9 ก.ค. 2564 11:34]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เพิ่มเติมนะครับ ขั้นตอนการเกิดสี สารที่เติมเข้าไปเพื่อทำให้เกิดสี (Coloring agent to form complex)  ต้องมีจำนวนโมลมากกว่าสารที่วิเคราะห์เล็กน้อยนะครับ เพราะถ้าเติมน้อยกว่า การคำนวณ recovery จะผิดพลาดได้

โดย:  เคมิสต์  [9 ก.ค. 2564 11:44]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้