สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

เปลี่ยนหน่วยจาก %v/v เป็น %w/v

รบกวนสอบถามค่ะ ถ้ามี 10%v/v Ethanol โดย dilute มาจาก 96%Ethanol ต้องการจะเปลี่ยนหน่วย 10%v/v ให้เป็น %w/v มีวิธีการคำนวนอย่างไรบ้างคะ

โดย:  Ramita   [7 ก.ค. 2564 08:21]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การเปลี่ยนหน่วย  w/v ต้องทราบความหนาแน่นของสารครับ
สมมติให้สารละลาย ที่เตรียมมามีความหนาแน่น เท่ากับ  d   กรัมต่อมิลลลิตร
Ethanol เข้มข้น 10 % v/v  หมายความว่า
สารละลาย  100  mL   มี  ethanol อยู่   10   mL  มีน้ำอยู่   100 -  10  = 90 mL =  90 g  (น้ำมีความหนาแน่น 1 g/mL)
ข้อมูลความหนาแน่นของสารละลาย  
       สารละลาย 1 mL      หนัก       d    กรัม
ดังนั้นสารละลาย  100 mL  หนัก   100d  กรัม
ในสารละลาย 100d  กรัม   มีน้ำอยู่   90 g     จะมี ethanol  =  100d - 90  กรัม
ดังนั้น % w/v  ของ ethanol  =  100d - 90    ครับ
หมายเหตุการคำนวณในลักษณะนี้จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง เกิดจาก ethanol เมื่อผสมกับน้ำปริมาตรที่ผสมจะเกิดการหดตัวเล็กน้อย นั่นแปลว่า เมื่อผสมน้ำ 100  กับ ethanol 100  ปริมาตรรวมอาจจะไม่ได้เท่ากับ 200   เกิดจากการหดตัวของปริมาตรหรือ volume contraction ครับ

โดย:  เคมิสต์  [9 ก.ค. 2564 11:20]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

แล้วถ้าไม่ทราบความหนาแน่นของสารละลายที่เตรียมมา แต่ทราบความหนาแน่นของ 96%alcohol หล่ะคะ สามารถคิดแบบนี้ได้ไหมคะ
10%v/v คือเตรียมสารละลายโดยการเติม 96%Ethanol 2 ml ในสารละลายผสมปริมาตร 20 ml
จากสูตร d=m/v ; d ethanol = 0.81 g/ml
           m=0.81g/ml*20ml= 16.2 g
%w/v = 16.2g/20ml=0.81%w/v
คิดแบบนี้ได้ไหมคะ


โดย:  Ramita  [13 ก.ค. 2564 12:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้