สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ส่วนในล้านส่วน

ข้อนี้คิดยังไงหรอคะ
จงคํานวณหาความเข้มข้นโมลาร์ของK+ ในสารละลายท่ีมี63.6ppmK3Fe(CN)6 กําหนดมวลต่อโมลของ K3Fe(CN)6 เท่ากับ 329.3 g/mol

โดย:  Safee   [14 ก.ค. 2564 00:37]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้