สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามเกี่ยวกับการผสมของเหลว 2 ชนิดเข้าด้วยกันครับ

ต้องการผสมของเหลว 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สูตรการผสม: สาร A = 30% + สาร B = 70% โดยจะผสมในจำนวน 30 Kg
หากสารทั้งสองมีความบริสุทธิ์ 100% จะผสมได้ง่ายคือ สาร สาร A = 9 kg และ สาร B = 21 kg ก็จะได้ 30 kg
  คำถามของผมก็คือ หากสาร A มีความบริสิทธิ์ที่ 90% จะต้องผสมสารทั้งสองยังไง โดยให้สาร A มีสัดส่วนที่ 30%
จะต้องเพิ่มสาร A เป็นกี่ kg และลดปริมาณสาร B เท่าไหร่ครับ


โดย:  chaiyawuth   [30 พ.ค. 2565 21:25]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้