สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การหาความเข้มข้นของสารละลายผสม

อยากทราบว่าถ้าผสม 98%H2SO4 25 ml + NaF 10 g แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 1000 ml จะมีความเข้มข้นของ HF กี่ %w/w

โดย:  Malamayy   [6 ต.ค. 2566 13:48]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้