สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีเหล่านี้มีผลต่อบ่อบำบัดหรือไม่

อยากทราบว่า โซเดียมแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนต, โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต,โซเดียมคาร์บอเนต,ซีโอไลต์,โซเดียมซิลิเคต, สารเหล่านี้มีผลกระทบต่อบ่อบำบัดของโรงพยาบาลหรือไหม  สารตัวนี้จะอยู่ในผงซักฟอกที่ใช้ซักผ้าและถูพื้นของโรงพยาบาล

โดย:  มยุรี  สามะเด็ง   [25 มี.ค. 2551 14:35]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด น้ำเสีย  /  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

โซเดียมแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนต, โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต,โซเดียมคาร์บอเนต,ซีโอไลต์,โซเดียมซิลิเคต  เป็นส่วนผสมหลัก ของ ผงซักฟอก แทบทุกสูตร  

ระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางชีวภาพ  ( สำหรับ น้ำเสีย จาก บ้านเรือน  พื้นที่ทำเกษตรกรรม  โรงพยาบาล  ฯลฯ )  จะสามารถ รองรับ น้ำเสีย จากการใช้ผงซักฟอก     ไม่ต้องวิตกกังวลครับ

โดย:  วินิต ณ ระนอง  [20 เม.ย. 2551 21:26]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำเป็นกรดhydrochroric acid 35%มีผลต่อบ่อบำบัดชีวภาพหรือไม่

โดย:  นันท์นภัส คิดอ่าน  [31 ต.ค. 2555 12:18]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้