สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของ ไซลีน

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับไซลีน  การตรวจหาระดับ Methyl Hippuric acid ในปัสสวะ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจ ถ้ามีการตรวจหาสารเคมีในเลือดแล้ว และถ้าตรวจพบว่า มีปริมาณที่เป็นอัตราย จะมีผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติในระยะสั้นและยาวอย่างไรบ้าง แนวทางแก้ไขและป้องกัน

โดย:  สมพร หลักเงินชัย   [26 พ.ค. 2551 16:56]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  พิษวิทยา
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้