สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

บริษัทรับผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC) อยู่ในขอบข่าย REACH หรือเปล่าคะ

บริษัทรับผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC) อยู่ในขอบข่าย REACH หรือเปล่าคะ ต้องนำสารเคมีไปขึ้นทะเบียนหรือเปล่า แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้าง  เพราะเริ่มมีลูกค้าส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างแล้ว

โดย:  Tikky   [3 มิ.ย. 2551 10:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ผลิตภัณฑ์ (Article) ไม่อยู่ในขอบข่ายตาม REACH

แต่  สารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ (substance in article) ที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้ในขณะในงาน และมีปริมาณนำเข้ามากกว่า 1 ตัน/ปี/ราย ต้องจดทะเบียนตามระเบียบ REACH

นอกจากนี้ สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (IC) อาจต้องขออนุญาต/จำกัดการใช้  ซึ่งในกรณีนี้ต้องติดตามประกาศจากองค์กรต่อไปครับ

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [3 มิ.ย. 2551 12:54]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ถ้ายังไม่ทราบ ยังมีระเบียบ EU อีกเรื่องหนึ่งที่เรียกย่อๆว่า WEEE และ  ROHs เกี่ยวกับกากและสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  ลองเข้าไปดูจากเว็บของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [4 มิ.ย. 2551 10:52]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

กฎหมาย REACH บังคับใช้กับสารเคมีในผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องจากกฎหมายมีกระบวนการหลายอย่าง แต่ละอย่างมีข้อกำหนดหลายเรื่อง และแต่ละเรื่องมีเงื่อนไขหลายประการ  จึงขอแนะนำให้ศึกษาเนื้อหาของกฎหมายให้เข้าใจชัดเจน ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_136/l_13620070529en00030280.pdf


โดย:  sos  [5 มิ.ย. 2551 11:54]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้