สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ผลกระทบจากการติดตั้งแบตเตอรี่น้ำ ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

อยากทราบว่า หากนำแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด มาติดตั้งร่วมอยู่ในห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคม ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และทำการติดตั้งพัดลมระบายอากาศซึ่งอุณหภูมิข้อง จะอยู่ที่ประมาณ 40 - 50 องศา จะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับ
และหากต้องการวัดปริมาณของไอกรด H2SO4 ที่เกิดขึ้น ในขณะทำการ Float Charge ,Discharge & Recharge ควรจะวัดค่าอย่างไร จึงจะทราบว่าเป็นอันตรายกับพนักงานที่เข้าไปทำงานในห้องนั้นหรือไม่ หรือเกิดผลเสียกับอุปกรณ์มากเพียงใด  ขอบคุณครับ

โดย:  ปริญญา   [6 มิ.ย. 2551 17:57]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้