สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี ประกอบด้วยข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส งานเสี่ยงอันตราย อาชีพ อาการ/ปรากฏการณ์ อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต ซึ่งข้อมูลบางส่วนสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลสารเคมี chemtrack ด้วย ข้อมูลที่เผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีและผู้สนใจทั่วไป
 
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงในตารางด้านล่างนี้
 
โรค
สารเคมี/
สิ่งสัมผัส
งานเสี่ยง
อันตราย
อาชีพ
อาการ/
ปรากฏการณ์
อุตสาหกรรม
กระบวน
การผลิต
โรค  
-
-
-
สารเคมี/
สิ่งสัมผัส
 
-
-
-
-
งานเสี่ยง
อันตราย
-
 
-
-
อาชีพ
-
-
 
-
-
-
อาการ/
ปรากฏการณ์
-
-
-
 
-
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
-
 
-
กระบวน
การผลิต
-
-
-
-
-
 
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800377
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546