สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ข้อมูล :

ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี ประกอบด้วยข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส งานเสี่ยงอันตราย อาชีพ อาการ/ปรากฏการณ์ อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิต ซึ่งข้อมูลบางส่วนสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลสารเคมี chemtrack ด้วย ข้อมูลที่เผยแพร่นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีและผู้สนใจทั่วไป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแสดงในตารางด้านล่างนี้
 
โรค
สารเคมี/สิ่งสัมผัส
งานเสี่ยงอันตราย
อาชีพ
อาการ/ปรากฏการณ์
อุตสาหกรรม
กระบวนการผลิต
โรค  
-
-
-
สารเคมี/สิ่งสัมผัส
 
-
-
-
-
งานเสี่ยงอันตราย
-
 
-
-
อาชีพ
-
-
 
-
-
-
อาการ/ปรากฏการณ์
-
-
-
 
-
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
-
 
-
กระบวนการผลิต
-
-
-
-
-
 
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].