สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2540
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2542 (2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2544 (2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร.02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772
หน้า:  1 

ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร เงื่อนไข
1 คาทิโนน (Cathinone)  
2 ดีอีที (DET)  
3 ดีเอ็มเอชพี (Dimethylheptylpyran หรือ  DMHP)  
4 ดีเอ็มที (DMT)  
6 4-เมทิล อะมิโนเรกซ์ (4-METHYL AMINOREX)  
9 พาราเฮกซิล (Parahexyl)  
10 พีซีอี (PCE หรือ eticyclidine)  
11 พีเฮชพี (PHP) หรือ พีซีพีวาย (PCPY)  หรือ Rolicyclidine  
12 ไซโลซีน (Psilocine) หรือ  Psilotsin  
13 ไซโลไซบีน (Psilocybine)  
15 ทีซีพี (TCP)  
16 เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol)  
17 อีทริพตามีน (Etryptamine)  
18 เมทคาทิโนน (Methcathinone)  
  เมสคาลีน (Mescaline) และอนุพันธ์ของเมสคาลีน (Mescaline derivatives) รวมทั้งสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์เหมือน แต่โครงสร้างต่างจากวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว (ANALOGS) เช่น  
19.1 เอสคาลีน (Escaline)  
19.2 โพรสคาลีน (Proscaline)  
19.3 ไอโสโพรสคาลีน (Isoproscaline)  
19.4 4–ไทโอเมสคาลีน (4-Thiomescaline) หรือ 4–ทีเอ็ม (4-TM)  
19.5 4–ไทโอเอสคาลีน (4-Thioescaline) หรือ 4–ทีอี (4-TE)  
19.6 4–ไทโอโพรสคาลีน (4-Thioproscaline) หรือ 4–ทีพี (4-TP)  
19.7 3–ไทโอเมสคาลีน (3-Thiomescaline) หรือ 3–ทีเอ็ม (3-TM)  
19.8 3–ไทโอเอสคาลีน (3-Thioescaline) หรือ 3–ทีอี (3-TE)  
19.9 3–ไทโอเมทาเอสคาลีน (3-Thiometaescaline) หรือ 3–ทีเอ็มอี (3-TME)  
20 จีเอชบี (GHB)  
21 ฟีนาซีแพม (Phenazepam)  
22 เจดับเบิลยูเอช-018 (JWH-018)  
23 เจดับเบิลยูเอช-073 (JWH-073)  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735690
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546