สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว

อุนเด็น หรือ พรอพร็อกเซอร์

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 19 ก.ค. 2549
อุนเด็น 20% อีซี เป็นชื่อทางการค้าของยาฆ่าแมลงที่มีตัวยาชื่อพรอพร็อกเซอร์ ชาวนาจะรู้จักยาฆ่าแมลงตัวนี้เป็นอย่างดี ว่าใช้กำจัดเพลี้ยหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของข้าวในนา ปกติจะใช้ผสมกับน้ำประมาณ 80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้พ่นเมื่อตรวจพบแมลงถึงระดับ 10 ตัวต่อกอ ในระยะปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่ หรือ 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง หากสูดดมเข้าไป จะเกิดอาการวิงเวียน ปวดศรีษะ อาเจียน เหงื่อออก หายใจไม่ออก กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก อาจหมดสติได้ ยาชนิดนี้สามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้ด้วย เมื่อกลืนกินจะมีอาการปวดท้อง กล้ามเนื้อกระตุก ท้องเสีย วิธีแก้ไขคือ ทำให้อาเจียนถ้ายังไม่หมดสติ ให้ดื่มน้ำผสมผงถ่านกัมมันต์ แล้วส่งแพทย์ พิษระยะสั้นจะทำลายระบบประสาท ตับและไต เวลาใช้จึงควรระวังอย่าให้เข้าสู่ร่างกาย เวลาผสมหรือฉีดพ่น ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่นใช้พายกวน อย่าใช้มือเป็นอันขาด ใส่หน้ากาก ฉีดพ่นเหนือลม และล้างมือ อาบน้ำทันทีที่เสร็จงาน อย่านำเสื้อผ้าชุดเดิมมาใส่ซ้ำโดยที่ยังไม่ได้ซัก

หมายเหตุ

โพรพอกเซอร์

เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Propoxur
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น