สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว

กรดฟอสฟอริก

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 19 ก.ค. 2549
กรดฟอสฟอริกใช้ประโยชน์ในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่นที่ใช้ในปุ๋ย ผงซักฟอก สบู่ ยีสต์ ใช้ผสมเป็นวัสดุอุดฟัน ใช้ทำแก้ว ในน้ำอัดลม ในอุตสาหกรรมโลหะเขาใช้กรดฟอสฟอริกขัดผิวโลหะ ชุบโลหะ กรดฟอสฟอริกจะทำปฏิกิริยารุนแรงกับด่างเข้มข้น และโลหะหลายชนิด อย่าเติมน้ำลงในกรดเพราะจะเกิดความร้อนสูงจนเดือดกระเด็นได้ กับโลหะจะให้ก๊าซไฮโดรเจนที่ไวไฟ หากอยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือประกายไฟ ก๊าซไฮโดรเจนก็จะลุกไหม้ระเบิดได้ ออโทฟอสฟอริกหรือเมตาฟอสฟอริก เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง

ผลที่เกิดต่อสุขภาพอาจเกิดจากการสูดละอองหรือผงเข้าไป หรือกลืนกิน มีฤทธิ์กัดกร่อนเช่นเดียวกับกรดอื่นๆทั่วไป คือทำให้เกิดรู้สึกแผดเผา มีอาการระคายเคืองหลอดลม เจ็บคอ แสบตาและผิวหนัง หากสูดเข้าไป อาการอาจไม่แสดงออกทันที เมื่อกลืนกินจะปวดท้องอย่างรุนแรง กระหายน้ำ หายใจลำบาก ชัก และอาจถึงตายได้ เวลาใช้ควรสวมถุงมือและหน้ากาก...

หมายเหตุ

Phosphoric acid

เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Phosphoric acid
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เนื้อหาน้อย

โดย:  รวีวรรณ  [2 ก.ย. 2553 21:23]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น