สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว

พาราควอท

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 20 ก.ค. 2549
พาราควอทยังมีชื่ออื่นที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่า เช่น กรัมม็อกโซน ไตรควอท หรือ เดกซ์ซูรอน เป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงที่ใช้ป้องกันและกำจัดวัชพืช ละลายน้ำได้ดี นั่นหมายถึงว่ามันสามารถถูกน้ำพัดพาไปได้ถึงแหล่งน้ำต่างๆ ได้มีการนำพาราควอทมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2505 และได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่างๆกว่า 130 ประเทศ สำหรับประเทศไทย พาราควอทเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีการใช้มากที่สุด ในการกำจัดวัชพืชนั้น โดยทั่วไปจะใช้กับวัชพืชที่ยังอ่อน และมักใช้ฉีดพ่นในพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกพืช หรือในระหว่างแถวของแปลงผัก แปลงปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ยังใช้ทำให้ใบฝ้ายร่วงก่อนกำหนดอีกด้วย จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายพาราควอทได้ตามธรรมชาติ แต่เมื่อใช้นานเข้า พาราควอทจะเกาะติดกับอนุภาคของดินเหนียว ทำให้จุลินทรีย์ย่อยสลายได้ยากขึ้น

ถ้านำไปใช้อย่างไม่ระวัง ผิวหนังและตาที่สัมผัสจะระคายเคือง เซลล์เนื้อเยื่อของผิวหนังจะตายเป็นแผลพุพอง ตาบวมแดงอักเสบ ทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง การฉีดพ่นจึงควรระมัดระวัง ทำตอนลมสงบและอยู่เหนือลม ใส่เสื้อผ้าปกปิดให้มิดชิด เสร็จแล้วรีบอาบน้ำทันที การกลืนกินจะเป็นพิษต่อบริเวณลำคอ หายใจไม่สะดวก เพราะปอดทำงานไม่ได้ตามปกติ อาจถึงขั้นล้มเหลวได้ และยังมีผลต่อการทำงานของตับอีกด้วย โดยทำให้เกิดสภาวะเป็นกรดมากกว่าปกติ เนื่องจากความเป็นพิษสูง จึงมีมาตรการควบคุมทางกฎหมาย เพื่อช่วยลดอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

หมายเหตุ

พาราควอท

เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตร

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Paraquat
Paraquat dichloride
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อยากทราบว่าตัวเสริมฤทธิ์ของกรัมม็อกโซน คืออะไร มีพิษต่อสัตว์น้ำหรือเปล่าคะ ช่วยตอบมาทางอีเมลด้วยนะคะ

โดย:  ทัศณียา  [11 ก.ค. 2550 15:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ตามกฎหมายแล้วบังคับให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแจ้งหรือรายงานเฉพาะสารเคมีที่เป็นสารออกฤทธิ์เท่านั้น ส่วนผสมอื่นๆ ไม่ต้องรายงาน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะทราบว่าผู้ผลิตได้ใส่ส่วนผสมอื่นชนิดใดลงในกรัมม๊อกโซนบ้างคะ อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้ถือว่าเป้นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจดูแลจัดการด้วยเช่นกัน เนื่องจากส่วนผสมอื่น ๆ เหล่านี้ในต่างประเทศพบว่ามีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันค่ะ ดูตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Product.jsp?REG_NR=01018200074&DIST_NR=010182#Prod_Id
http://www.epa.gov/opprd001/inerts/lists.html

โดย:  info u ทีมงาน ChemTrack  [22 ก.ค. 2550 10:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ดีน้อยไปหน่อย


โดย:  พบแล้ว  [17 ส.ค. 2550 16:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ชอบ


โดย:  โก๊ะตี๋  [1 ม.ค. 2551 15:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อยากทราบระยะเวลาการสลายตัวของ กรัมม็อกโซน ครับ

โดย:  kai  [24 มิ.ย. 2551 12:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

สารออกฤทธิ์ของกรัมม็อกโซนคือ พาราควอต มีค่าครึ่งชีวิตในน้ำและดินประมาณ 10 วันค่ะ (อ้างอิงจาก http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33358#Toxicity)

โดย:  วลัยพร ทีมงาน ChemTrack  [11 ก.ค. 2551 20:20]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

พาราควอตแต่ละตัวราคาไม่เหมือนอย่างรู้ว่าทำไม่เพราะอะไร


โดย:  โล่  [31 พ.ค. 2553 11:44]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

อยากทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการจำหน่ายสารเคมีเหล่านี้  แหล่งจำหน่ายสารเคมีอยู่ในชุมชนแหล่งที่มีผู้คนพลุกพลาน ทำให้ได้รับสารเคมีเหล่านี้โดยไม่เจตนา    ทำไมไม่จัดโซนนิงให้กับแหล่งจำหน่ายสารเคมีเหล่านี้      สิ่งแวดล้อมตอนนี้แม้นกระทั้งในชนบทยังเป็นมลภาวะทางอากาศจากการใช้สารเคมี ( กรุณาตอบตอบด้วยจักเป็นพระคุณ)

โดย:  พิษสารเคมีใกล้ตัว  [3 ก.ค. 2553 13:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:9

มีหลายคนที่ใช้กรัมม็อกโซนเป็นเครื่องมือในการฆ่าตัวตาย อยากทราบว่าเมื่อกรัมม็อกโซนเข้าสู่ร่างกายแล้ว ปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไร และมีวิธีแก้ไข หรือรักษาอย่างไร ในเมื่อให้ออกซิเจนไม่ได้ ให้ยาเคมี ก็ไม่ได้ผล

โดย:  เพ็ญนภา  [26 ต.ค. 2553 10:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:13

ทำระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะ ทราบว่า สารจำพวกพาราควอท เป็นสารที่ถูกแบนโดยมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน อยากทราบว่าแล้วเราจะแบน หรือห้ามขายกันหรือไม่ เมื่อไร เพราะเท่าที่ทราบ เป็นสารอันตรายมาก

โดย:  อัญชลี  [22 ส.ค. 2554 16:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:14

จาก case ที่เคยเห็นมา คนที่กินพาราควอทเข้าไปจะไม่เสียชีวิตทันที และอาการภายนอกไม่มีรุนแรง แต่จะเสียชีวิตในวันต่อมากำหนดไม่ได้แน่ชัดว่ากี่วัน อาจนะวัน หรือสองหรือสามวัน อวัยวะภายในสุญเสียพอสมควร

โดย:  เต้ย forensic  [13 ก.ย. 2554 11:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:15

สำหรับผู้ที่กินพาราควอตเข้าไป แนะนำให้ใช้ดินหรือผงถ่าน(ที่กินตอนท้องเสีย)ละลายน้ำให้ผู้ป่วยดื่มในเบื้องต้น เพราะสารพาราควอตจะถูกดูดยึดโดยอนุภาคดิน-ถ่าน หลังจากนั้นจึงนำส่งแพทย์เพื่อล้างท้องต่อไป ถ้าโชคดีก็จะรอด

โดย:  คนเคยฟังอบรม  [23 ก.ย. 2555 20:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:16

Yo, that's what's up turtfhully.

โดย:  Esther  [28 ก.ย. 2555 04:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:19

ยากำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมใช้ในสวนผลไม้มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างในผลผลิตหรือไม่ ครับ ขอบคุณ

โดย:  พงศ์รักษ์  [3 ม.ค. 2556 11:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:20

ค่าครึ่งชีวิตในน้ำ 30 วัน ค่าครึ่งชีวิตในดิน >600 วันครับ
ความเห็นที่ 6 กลับไปดูใหม่นะครับ
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33358#Toxicity)

โดย:  พันธ์เทพ  [31 ม.ค. 2556 16:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:21

วันนี้มีผู้ป่วยกินพาราควอท 3 แก้ว หลังกินสักพักก็อาเจียนออกมา ล้างท้องใส่ผงถ่านแล้ว สุดท้ายก็เสียชีวิต ก่อนเสียชีวิตผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย สั่นกระตุกโดยเฉพาะแขน พูดตอบได้อยู่ ปวดท้องมาก อาเจียน ความดันเลือด 220/120 ชีพจร 120 อุณหภูมิ 39.5 ออกซิเจนในเลือด 74  แล้วสัญญาณชีพก็ค่อยๆลดลงๆๆจนไม่เหลืออะไร

โดย:  พยบ  [25 เม.ย. 2556 14:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:22

ผมโดนตัวยาราดตั้งแต่เอวลงจนถึงเท้า ตอนนี้คันที่เอวมากๆเลยไม่ทราบว่าจะกระทบกับข้างในร่างกายอะไรมากไหมครับ

โดย:  เพิ่มศักดิ์ ปิจะเถิง  [9 มิ.ย. 2557 14:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:24

อยากรุ้ว่า paraquat จัดอยู่กุ่มใด

โดย:  kialy  [28 พ.ย. 2560 13:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:25

กรัมม็อกโซลฉีดไร่สับปะรดได้มั้ยค่ะ

โดย:  นิตยา  [6 พ.ย. 2564 19:33]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น