สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
พิษภัยใกล้ตัว

โพรพานิล

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 20 ก.ค. 2549
สารกำจัดวัชพืชตัวนี้มีชื่อเรียกทางการค้าว่า เซอร์คอพัว หรือ เคมไรซ์ หรือ ดีพีเอเหมาะการใช้กำจัดวัชพืชพวกใบแคบในนาหว่าน ประมาณ 15-20 วันหลังจากเมล็ดข้าวงอก หรือวัชพืชมีใบงอกออกมาสัก 3-4 ใบ อย่าพ่นสารคาร์บาเมทก่อนและหลังพ่นสารตัวนี้ 7-14 วัน และก่อนพ่นควรระบายน้ำออกจากนาก่อนสำหรับข้าวนาลุ่มและข้าวน้ำลึก สารตัวนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง เช่นเดียวกับสารเคมีทางการเกษตรทั่วไป ถ้าได้รับปริมาณมาก จะเข้าสู่กระแสโลหิต ละลายได้ดีในไขมัน และทำให้เกิดอาการเลือดจาง มีผลเป็นอันตรายต่อตับและไตในน้ำจะมีการสลายตัวได้เร็ว และโดยจุลชีพ

หมายเหตุ

โพรพานิล

เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพรบ. วัตถุอันตราย ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตร

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Propanil
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น