สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

สาระของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี มีอะไรบ้าง

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  สาระของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี มีอะไรบ้าง

คำตอบ  ปัจจุบัน ตามระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ของสหประชาชาติ ได้กำหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 ข้อ เนื้อหาหลัก ก็คือ เพื่อสื่อถึงความเสี่ยง การป้องกันและวิธีใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นได้เมื่อเกิดเหตุ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification)
 
 2. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/ Information on Ingredients)
 
 3. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
 
 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
 
 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
 
 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
 
 7. การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and storage)
 
 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
 
 9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
 
 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
 
 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
 
 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
 
 13. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
 
 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
 
 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
 
 16. ข้อมูลอื่น (Other Information)

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขอเอกสารกำกับเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับศูนย์บริดารรถยนต์

โดย:  ธนารัตน์ โตรื่น  [8 ต.ค. 2552 14:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

สารประกอบที่เป็นอันตราย ( Hazardous Ingredients )มีชื่ออะไา เปอร์เซ็น และค่ามาตรฐานความปลอดภัยด้วยค่ะ

โดย:  แนน  [20 พ.ย. 2553 16:14]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:7

That's what we've all been waiting for! Great potsnig!

โดย:  Ella  [22 ธ.ค. 2554 15:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:10

This is an aritcle that makes you think "never thought of that!"

โดย:  Seminole  [25 ส.ค. 2555 05:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:13

ทำไมไม่เขียนให้เยอะกว่านี้

โดย:  มี่  [3 ก.ย. 2555 21:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:14

ขอเอกสาร DsD น้ำยาปรับสภาพน้ำใสและน้ำยาขจัดตะไคร่หน่อยครับ

โดย:  Mr.Boy  [19 ก.ค. 2562 21:43]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น