สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

แนวทางการจัดทํา Chemical Safety Assessment (CSA) และ Safety Data Sheet (SDS)

ผู้เขียน: วราพรรณ ด่านอุตรา และคณะ
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
วันที่: 1 พ.ย. 2551
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

รบกวนขอข้อมูลsds Shell Tellus oil ภาษาไทยหน่อยครับ

โดย:  สุเพชร  [22 ต.ค. 2559 14:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

รบกวนขอเอกสารความรู้ในการจัดทำ SDS คะ

โดย:  โสภี แซ่ตั้ง  [19 มิ.ย. 2563 16:48]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น