สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ SDS คืออะไร

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 14 พ.ย. 2550

คำถาม  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ SDS คืออะไร

คำตอบ  คือเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

            ผู้ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับสารเคมีคงเคยได้ยิน คำว่า เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี หรือ MSDS (Material Safety Data Sheet) มาบ้างพอสมควร แต่ปัจจุบันนี้เมื่อสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีจากอินเทอร์เน็ต ในแหล่งข้อมูลบางแห่งก็อาจจะใช้คำว่า SDS (Safety Data Sheet) ขณะที่บางแห่งใช้ MSDS ทำให้เกิดความสงสัยว่า ทำไมจึงเรียกชื่อต่างกัน และสองคำนี้มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

            ความจริงแล้วไม่ว่าจะเรียก  MSDS หรือ SDS ก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือ เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เพียงแต่ว่าในบางกลุ่มประเทศอาจจะเรียกชื่อต่างกันไป เช่น

            -  องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization, ILO) และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) ตลอดจนอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เรียก MSDS (Material Safety Data Sheet)

            -  กลุ่มสหภาพยุโรป เรียก SDS  (Safety Data Sheet)

            -  ประเทศมาเลเซีย เรียก  CSDS (Chemical Safety Data Sheet)

            ปัจจุบันนี้ ตามประกาศของสหประชาชาติ เรื่องระบบการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) กำหนดให้เรียก SDS (Safety Data Sheet) เพียงอย่างเดียว เพื่อให้สอดคล้องและเป็นระบบเดียวกัน


แหล่งอ้างอิง :  
ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets . กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขอบคุณครับ

โดย:  win  [19 มี.ค. 2553 09:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบคุณค่ะ
อยากทราบว่า MSDS อยู่ในกฎหมายฉบับใดบ้างคะ เท่าที่เห็นในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไม่ได้ใช้คำว่า MSDS ก็เลยไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือไม่น่ะค่ะ รบกวนชี้แนะด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

โดย:  linchee  [7 ก.ค. 2553 12:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

thank you

โดย:  รุจิรา ฮีม  [2 ก.ย. 2553 08:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

อยากทราบว่า
1. เอกสาร SDS ใครเป็นผู้จัดทำและจะต้องมีใครเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารครับ
2. เอกสาร SDS ที่เป็นสารเคมีชนิดเดียวของบริษัทหนึ่งสามารถนำไปใช้กับอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ครับ

โดย:  Natthaphat Ingsakulsomboon  [10 ม.ค. 2554 17:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:7

อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนทั่ว ๆ ไปนั้น ทางบริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายต้องทำ MSDS/SDS ด้วยรึป่าวค่ะ เพราะปัจจุบันการทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มักจะรวมถึงสารประกอบต่าง ๆ ด้วย

โดย:  นักเคมี  [8 พ.ค. 2554 15:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:11

ผมค้นหาข้อมูลmsdsของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรของประเทศไทยหาได้เพียงไม่กี่ตัวอยากทราบว่าจะหาเพิ่มเติมได้จากไหนครับเช่น อิมิดาคลอพริด อะบาแม็กติน คาร์โบซัลแฟน คลอร์ไฟรีฟอส  ขอบคุณครับ

โดย:  สิทธิชัยอัมพุธ  [15 ธ.ค. 2555 13:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:12

ขอเป็นคำถามครับ
ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ เราจะสร้าง MSDS ได้อย่างไร ?
ไครเป็นคนทำ?
และไครเป็นคนตรวจสอบ?ครับ

โดย:  คุณบัญชา  [16 พ.ค. 2556 08:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:13

SDS มีอายุได้กี่ปีคะ จะต้อง update ข้อมูลใหม่

โดย:  นฤมล  [19 ก.พ. 2557 16:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:14

อยากได้ MSDS น้ำยาประสานท่อ PVC (solvent- welding cement for pvc pipe & fittings no.10) จะหาได้ที่ไหนครับ

โดย:  Noppadol  [24 ก.พ. 2557 09:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:15

fluoride  มีความเป็นพิษไหมค่ะ

โดย:  ชนัญชิดา  [16 มิ.ย. 2557 20:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:16

อยากทราบว่า
1. เอกสาร SDS ใครเป็นผู้จัดทำและจะต้องมีใครเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารครับ
2. เอกสาร SDS ที่เป็นสารเคมีชนิดเดียวของบริษัทหนึ่งสามารถนำไปใช้กับอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ครับโดย:  Ti  [20 มิ.ย. 2557 05:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:17

อยากถามว่า sds กับ สอ1  ต่างกันอย่างไรนอกจากเป็นคนละกระทรวงกัน


โดย:  warunee  [24 ก.ค. 2557 11:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:18

อยากทราบว่าชื่อสารเคมีอะไร ใช้ทำเกี่ยวกับอะไร  LUPRANATE 187/47. EX CHINA
NO. E 40508082 ขอบคุณค่ะ

โดย:  duanglutai  [16 ธ.ค. 2557 13:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:20

ขอบคุณค่ะ

โดย:  orapin  [23 เม.ย. 2558 09:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:25


อยากทราบว่า
ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ เราจะสร้าง MSDS ได้อย่างไร ?
ไครเป็นคนทำ?
และใครเป็นคนตรวจสอบ?ค่ะ
1. เอกสาร SDS ใครเป็นผู้จัดทำและจะต้องมีใครเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารค่ะ
2. เอกสาร SDS ที่เป็นสารเคมีชนิดเดียวของบริษัทหนึ่งสามารถนำไปใช้กับอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ค่ะ

โดย:  rakchanok  [12 พ.ค. 2560 11:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:26

0.1%Peraceti acid เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ มากน้อยแค่ใน  อย่างไรคะ ขอบพระคุณอย่างสูงคะ

โดย:  ผู้ด้อยปัญญา  [5 ก.พ. 2563 16:18]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:27

1. เอกสาร SDS ใครเป็นผู้จัดทำและจะต้องมีใครเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารครับ
2. เอกสาร SDS ที่เป็นสารเคมีชนิดเดียวของบริษัทหนึ่งสามารถนำไปใช้กับอีกบริษัทหนึ่งได้หรือไม่ครับ
ก็ทราบคำตอบอยู่แล้วนี่ เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดทำ เอาแบบง่ายๆก็แปลมาจากผลิตภัณฑ์เทียบเคียงของต่างประเทศ(หลายๆแห่ง) อาจจะไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ ความถูกต้องยากจะตรวจสอบ แต่ของให้เริ่มทำให้ลูกค้าได้เห็น ดีกว่าบอกว่าไม่มีน่ะจ้า

โดย:  tu  [19 ก.พ. 2564 09:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:28

สนใจใช้บริการตรวจMSDSเพื่อการรับรองการส่งออก  ไม่ทราบที่นี่มีให้บริการมั้ยคะ   รบกวนแจ้งกลับด้วย

โดย:  ณิชชิชษา  [12 ม.ค. 2565 17:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:29

ขอเอกสาร MSDS ปูนอีซี่พลาส 120 ตราช้างค่ะ

โดย:  WOON  [13 มิ.ย. 2566 10:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:30

ขอบคุณค่ะ

โดย:  wara  [8 ต.ค. 2566 01:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:31

<p class="test" style="color:red;">ขอบคุณครับ</p>

โดย:  tod  [8 ต.ค. 2566 01:58]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น