สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS มีความสำคัญอย่างไร

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS มีความสำคัญอย่างไร

 

คำตอบ  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารความรู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีของผู้เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกระดับ กฎหมายหลายฉบับจึงมีระเบียบและข้อกำหนดให้ใช้ SDS ในการสื่อสารกับ ผู้ใช้สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ และบุคลากรหน่วยกู้ภัย ให้ทราบถึงความเสี่ยงของสารเคมี คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายและการใช้อย่างปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีนั้นๆ ด้วย


แหล่งอ้างอิง :

ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets. กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.

 

 

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ต้องการทราบข้อมูลการทำเอกสาร SDS  ของถ่านกะลาปาล์ม  ถ้ามีผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว สามารถออก SDS ได้เลยไม๊ และมีหน่วยงานที่รับทำเอกสารหรือไม่
ขอบคุณค่ะ

โดย:  จารุวรรณ  [30 ม.ค. 2553 10:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ช่วยผมด้วยครับผมต้องการ MSDS ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ไปใช้ในหน่วยงานผมเปิดหาแล้วหาไม่พบหมดปัญจริงครับขอความกรุณาจากผู้รู้ด้วยครับ เช่น
1.    International 990 PART A-SILVER GREY PHK766          GTA713 (1.1 LTR )
2.    International 990 PART B-PHA046 (2.9 LTR )
3.    International T/U Paint GTA713 (20LTR )  ( Thinner )
4.    Interseal 670HS PART A-ALUMINIIM EGA230 (17 LTR )
5.    Interseal 670HS PART B-EGA247 (3LTR )
6.    International T/U Piant GTA220 ( 20 LTR )
7.    Interzinc 22 QHA023 PART B (2.4 LT )
8.    Interzinc 22 QHA028 PART A GRAY (7.6 LT )
9.    Interzinc 52 EPA142 PART A (8.0 LT )
10. Interzinc 52 QHA177 PART B (2.0 LT )
11. International Thinner GTA803 ( 4.0 LT )

โดย:  จรรยา  [25 ส.ค. 2553 17:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

This is just the preefct answer for all of us

โดย:  Almitha  [22 มี.ค. 2555 11:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:9

อยากทราบเอกสาร msds ของน้ำกรดแบตเตอรี่ ต้องไปค้นที่ใหนคะ

โดย:  บุญถนอม  [7 ส.ค. 2558 15:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:10

ตอบ คห.4
ปกติแล้วผู้ผลิตสินค้า (ในที่นี้คือน้ำกรดแบตเตอรี่) จะต้องเป็นผู้ที่จัดทำเอกสาร MSDS ดังนั้นจึงควรขอจากผู้ผลิตเป็นลำลับแรก ลองค้นหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตดูนะค่ะ

โดย:  chemtrack  [13 ส.ค. 2558 09:43]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น