สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
การจัดเก็บสารเคมี

ควรจัดห้องปฏิบัติการอย่างไรให้เหมาะสม

ผู้เขียน: ศศิธร สรรพ่อค้า
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 19 พ.ย. 2550

คำถาม  ควรจัดห้องปฏิบัติการอย่างไรให้เหมาะสม

คำตอบ  แม้ว่าเราจะเก็บสารเคมีให้เหมาะสมกับสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสารแล้ว แต่ถ้าไม่มีระบบเตือนภัยที่พร้อม ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี รวมทั้งชั้นวางสารเคมีลื่นจนทำให้ขวดสารเคมีไถลและสารเคมีเกิดการรั่วไหล ก็ย่อมทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรคำนึงถึงการเก็บสารเคมีตามสมบัติเพียงอย่างเดียว ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้หรือเก็บสารเคมีก็สำคัญเช่นกัน 

            ห้องปฏิบัติการหรือห้องเก็บสารเคมีส่วนกลางโดยทั่วไปควรอยู่ในบริเวณที่แสงแดดส่องไม่ถึงโดยตรง และอากาศไม่ร้อนเกินไป มีประตูมิดชิด ช่องทางเดินและการจัดวางสารเคมี  ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ชั้นเก็บสารเคมีแต่ละประเภทจะต้องมีคุณภาพ สามารถป้องกันการลื่นไหลของสารเคมี ต้องติดตั้ง/ประกอบอย่างหนาแน่นและอยู่ชิดผนัง มีลักษณะและคุณสมบัติที่ทนทานต่อการเผาไหม้ ทนต่อการทำปฏิกิริยาและทนต่อการกัดกร่อน ตามแต่ชนิดสารเคมีที่จัดเก็บ อุปกรณ์เครื่องแก้วควรแยกเก็บจากสารเคมี เพราะว่าสารเคมีบางตัวสามารถทำลายเนื้อของแก้วได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพของเครื่องแก้ว รวมทั้งต้องมีการรักษาความสะอาดสถานที่เก็บอยู่สม่ำเสมอ

            นอกจากนั้นควรมีการระบายอากาศที่ดี อุปกรณ์ที่ระบายอากาศ หรือดูดไอของตู้ควัน ต้องมีเครื่องป้องกันกรองไออีกชั้น เพื่อป้องกันการทำลายสภาวะแวดล้อมภายนอกและสิ่งมีชีวิตภายนอก และไม่ควรเก็บสารเคมีไว้ในตู้ดูดควัน เพราะทำให้ขัดขวางการไหล ของกระแสอากาศภายในตู้ โดยไม่จำเป็น

            นอกจากนั้น ควรจัดแฟ้มรวบรวม SDS ของสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยและเครื่องปฐมพยาบาลอยู่ใกล้บริเวณห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการที่นิยมใช้กับการปฏิบัติงานโดยใช้สารเคมีทั่วไป แสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ตัวอย่างการจัดห้องปฏิบัติการ 


แหล่งอ้างอิง :
Moody International Certification
http://www.moodythai.com/new/article/iso14001/14001_chemical%20store.htm
ไทยแฟคเตอรี่ดอทคอม: องค์กรพัฒนาคุณภาพไทย http://www.thaifactory.com/Operate/CautionChemicals.htm
หจก.อนุสรณ์โปรดักส์  http://www.anusornproducts.com
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ดีมากๆเลย ขอบคุณครับ

โดย:  golfy  [12 ธ.ค. 2552 00:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอบคุณค่ะ

โดย:  ^o^  [25 ก.พ. 2553 00:18]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ขอบคุณมากค่ะ

โดย:  ลูกแพร  [20 ก.ค. 2553 17:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

หจก.อนุสรณ์โปรดักส์  ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ

http://www.anusornproducts.com

Mr. safety

โดย:  anusorn safety  [6 ก.ย. 2553 22:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อยากทราบข้อมูลเกียวกับระบบระบายอากาศในห้องปฎิบัติการโดยละเอียดคับ ใครรู้ หรือมีข้อมูลที่น่าสนใจ ติดต่อผมหน่อยนะคับ...

โดย:  bowranman  [24 พ.ค. 2554 11:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

อยากทราบข้อมูลเกียวกับระบบระบายอากาศในห้องปฎิบัติการโดยละเอียดคับ ใครรู้ หรือมีข้อมูลที่น่าสนใจ ติดต่อผมหน่อยนะคับ...

haradoowan_mv@hotmail.com

โดย:  bowranman  [24 พ.ค. 2554 11:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

I was looking everyehwre and this popped up like nothing!

โดย:  Stew  [23 ธ.ค. 2554 01:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:10

Your story was relaly informative, thanks!

โดย:  Paula  [26 ต.ค. 2555 14:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:13

THANK YOU

โดย:  SodamBI  [11 มิ.ย. 2556 19:06]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น