สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ กำลังพิจารณาสั่งห้ามการใช้กรดกัดแก้ว หรือ Hydrofluoric acid ในโรงเรียน

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 17 ก.พ. 2548

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 มีข่าวเล็ก ๆ ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กำลังพิจารณาสั่งห้ามการใช้กรดกัดแก้ว หรือ Hydrofluoric acid ในโรงเรียน แม้ว่ายังไม่เกิดการบาดเจ็บเสียหาย เราน่าจะมาทำความรู้จักกับกรดตัวนี้ และสิ่งที่เราผู้ใหญ่ควรทำเพื่อเด็กก็คือการให้ความรู้ โดยทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและบ้านเรือนเป็นสิ่งที่ควรจะถูกบรรจุในการเรียนการสอน เพราะเป็นเรื่องของความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันไม่เฉพาะในโรงเรียน สารเคมีและผลิตภัณฑ์ตามบ้านเรือนตามท้องนาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แม้แต่น้ำยาล้างห้องน้ำที่เป็นกรดเกลือเข้มข้นยังวางอยู่บนพื้นห้อง ฝาจุกเมื่อเปิดก็เทออกมาได้อย่างพรวดพราด แทนที่จะเป็นจุกชนิดมีรูเล็กต้องบีบออกมา เพื่อลดความเสี่ยงลงได้บ้างหรือลดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ลง เครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนอันตรายก็ไม่เคยเรียนรู้กัน ฉลากที่ติดไว้บนภาชนะเกือบจะไม่มีความหมาย เพราะผู้ใช้ไม่เคยให้ความสำคัญ สำหรับกรณีนี้เราน่าจะสอนลูกหลานว่า กรด คือ สารที่กัดกร่อนผิวหนัง เนื้อเยื้อ เป็นอันตรายต่อตา ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งอันตรายมาก โดยเฉพาะกรดตัวนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงมาก แม้แต่ไอระเหยหากเข้มข้นมากเมื่อแทรกซึมเข้าตามซอกเล็บทำให้เจ็บปวดรุนแรงควรหลีกเลี่ยง ห้ามเด็กใช้ ควรฝึกเด็กให้รู้จักอ่านฉลากข้างภาชนะไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด ดูวิธีใช้ ข้อควรระวัง จดจำเครื่องหมายเตือน ถ้าเห็นสัญลักษณ์ตามรูปข้างล่างนี้รู้ได้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าเป็นสารกัดกร่อน ความรู้ในโรงเรียนจึงไม่ใช่ความรู้เพื่อการนำไปประกอบอาชีพเท่านั้น สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

กรดกัดแก้ว เป็นสารเคมีที่ใช้กัดกระจกในงานศิลปะ

โดย:  เปา  [19 ก.พ. 2550 22:20]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

กรดกัดแก้วที่ใช้มีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์คะ

โดย:  plan  [16 พ.ย. 2551 18:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrofluoric_acid        Hydrofluoric acid        
http://www.worksafe.vic.gov.au/wps/wcm/connect/WorkSafe/Home/Forms+and+Publications/Guidance+Notes/import_Hydrofluoric+Acid+-+Guidelines+for+safer+handling+and+storage        
Hydrofluoric acid  -  Guidelines for Safer Handling and Storage        
http://emergency.cdc.gov/agent/hydrofluoricacid/        
Hydrofluoric acid  -  Emergency Preparedness and Response        
http://emedicine.medscape.com/article/773304-overview       Hydrofluoric acid Burns

โดย:  นักเคมี  [18 ม.ค. 2552 09:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:6

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_fluoride        Hydrogen fluoride        
http://www.osha.gov/SLTC/healthguidelines/hydrogenfluoride/recognition.html        OSHA Guidelines for Hydrogen fluoride        
http://www.bt.cdc.gov/agent/hydrofluoricacid/basics/facts.asp        
http://www.idph.state.il.us/Bioterrorism/factsheets/hydro_fluoride.htm        Emergency Preparedness and Response for Hydrogen fluride        
http://www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg11.html        Medical Management Guidelines for Hydrogen fluoride

โดย:  นักเคมี  [18 ม.ค. 2552 09:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:7

http://familycrafts.about.com/od/glassetching/Glass_Etching.htm        Glass Etching        
http://www.glass-etching-kits.com/        Glass Etching Kits        
http://www.etchworld.com/        Glass Etching Creams        
http://www.chrissommer.com/etched-glass.php        Etched Glass        
http://video.google.com/videosearch?hl=en&q=Glass+Etching&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=video_result_group&resnum=10&ct=title#        Video  -  Glass Etching

โดย:  นักเคมี  [18 ม.ค. 2552 09:28]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น