สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

มลภาวะจากโรงงานปิโตรเคมีระเบิดที่ฮาร์บินประเทศจีน

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 23 พ.ย. 2548

          ข่าวรายงานโรงงานปิโตรเคมีระเบิดที่เมืองฮาร์บินเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ทำให้สารประกอบจำพวกเบนซีนไหลลงสู่แม่น้ำซงหัว    ซึ่งเป็นแหล่งทำน้ำประปาสำหรับประชากรประมาณ 9 ล้านคนของเมืองฮาร์บิน  และยังมีประชากรรอบ ๆ เมืองอีกราว 3 ล้านคน  นอกจากนั้นยังอาจมีผลกระทบต่อรัสเซียที่อยู่ติดกันเพราะแม่น้ำนี้ไหลไปถึง   เบนซีนเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอน คือ ประกอบขึ้นจากคาร์บอนกับไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนั่นคือไวไฟ   แต่สารตัวนี้มีพิษต่อร่างกายหากสูดดมหรือซึมเข้าสู่ผิวหนังนาน ๆ จะทำให้โลหิตเป็นพิษ  และอาจกลายเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดได้  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเริ่มตั้งแต่กระบวนการนำน้ำมันดิบมากลั่นได้น้ำมันที่เป็นสารผสมของสารหลายชนิดในสัดส่วนต่างกัน  เวลาเราพูดถึงน้ำมันเบนซิน  เราจะหมายถึงสารผสมที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปน ๆ กันอยู่    ส่วนหนึ่ง คือ  น้ำมันเบนซินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งคมนาคม  แต่ถ้าพูดถึงเบนซีนสะกดด้วยสระ “ อี ” หมายถึงสารประกอบตัวหนึ่งที่มีสูตรโมเลกุล C6H6  มีสมบัติเฉพาะตัวใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ ตามมา  ในน้ำมันเบนซินมีสารเบนซีนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

 


 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น