สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ตะลึง... สารพิษเกลื่อนหุบเขา

ผู้เขียน: วรรณี พฤฒิถาวร
หน่วยงาน: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่: 11 พ.ค. 2549

          จากกรณีที่มีผู้ลักลอบนำของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งที่หุบเขารางเฆ่ ท้ายไร่เชาว์ดี  ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าเป็นถังขนาด 200 ลิตร 150 ถัง และขนาด 20 ลิตร 1,500 ถัง และในเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารเคมีประเภทใด หรือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใด  แต่ก็มีผลกระทบต่อชาวบ้าน คือ มีกลิ่นฉุนรุนแรงส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง ถ้ามีการหกรั่วไหลจากถังบรรจุ

          ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการลักลอบทิ้งกากสารเคมีและของเสียอุตสาหกรรมบ่อยครั้ง และหลายๆ กรณีไม่สามารถสืบหาต้นตอได้ว่าใครเป็นผู้ลักลอบนำมาทิ้ง และในบางกรณีเป็นการบุกรุกเข้ามาในที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ทราบเรื่อง แต่เจ้าของที่ดินก็ต้องเดือดร้อน เพราะกากสารพิษมีผลกระทบต่อชาวบ้านใกล้เคียงโดยที่อาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ ก็ไม่อาจทราบได้

          ในข้อเท็จจริงแล้ว ภายใต้กฎหมายของบ้านเรา กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีการขออนุญาตขนส่งของเสียออกนอกโรงงานทุกครั้ง และต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และชื่อผู้รับบำบัด แต่มาตรการดังกล่าวดูเหมือนว่ายังมีการปฏิบัติอย่างไม่ทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจจะมีช่องว่างมาจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องรายงานนั้น ยังขาดความเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในระดับจังหวัดก็ไม่สามารถมีข้อมูลที่เท่าทันที่จะติดตามตรวจสอบให้มีการขนส่งของเสียออกนอกโรงงานไปยังสถานที่ของผู้รับบำบัดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกหล่นหายหรือลักลอบทิ้งระหว่างกลางทางได้

          ดังนั้นสิ่งจำเป็นที่ชุมชนและชาวบ้านสามารถเฝ้าระวังการลักลอบการทิ้งกากของเสียได้ก็คือการตรวจตราและรายงานเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ จากกรณีข้างต้นจะเห็นว่าเป็นถังสารเคมีอยู่เป็นจำนวนมากและไม่ใช่เรื่องปกติที่จะมีการวางทิ้งไว้โดยไม่ผิดสังเกตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ยกเว้นแต่ว่าเจ้าของที่ดินรู้เห็นเป็นใจสมยอม ปล่อยให้มีการนำถังสารเคมีมากองทิ้งไว้ แต่มาเกิดเรื่องราวเสียก่อน ซึ่งก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบและพิสูจน์ต่อไป ว่าใครจะเป็นจำเลยบ้างในกรณีนี้ทั้งเจ้าของที่ดิน ผู้ขนส่งถังสารเคมี และผู้ประกอบการโรงงาน

          แต่ที่แน่ๆ งานนี้มีโทษทั้งจำและปรับ...

 

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น