สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

สารดีทาโนลามีนขัดขวางพัฒนาการสมองตัวอ่อนหนูทดลอง

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 10 ส.ค. 2549
มีข่าวสั้น เกี่ยวกับผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาผลกระทบของสารดีทาโนลามีน, ดีอีเอ (Diethanolamine, DEA) ต่อตัวอ่อนสัตว์ทดลองโดยใช้สารนี้ทาผิวหนังของแม่หนูตัวเมียที่ตั้งท้องลูกอ่อนๆผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเซลล์ในสมองของลูกหนูเกี่ยวกับความทรงจำถูกขัดขวางการเจริญเติบโตและเซลล์ตายลงบางส่วน

เนื่องจากสารดีอีเอดังกล่าวเป็นสารที่ใช้เป็นสารตัวทำละลายหรืออิมัลซิฟายเออร์ในผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันมากมายหลายชนิด เช่นผสมในสบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางสังเคราะห์และสารเคมีทางการเกษตรด้วยคณะผู้วิจัยแนะนำผู้บริโภคว่าไม่ต้องตื่นตกใจมากเกินไป เพราะการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาครั้งแรกเท่านั้นต้องทำการศึกษาให้มากขึ้นต่อไปอีก อย่างไรก็ดีจะเป็นการดีหากผู้บริโภคลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของสารนี้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยดูจากฉลากผลิตภัณฑ์ว่ามีองค์ประกอบของสารดีอีเอหรือไม่ องค์ประกอบที่อาจมีสารดีอีเอผสมอยู่ด้วยได้แก่

              •   Cocamide DEA
              •   Cocamide MEA 
              •   DEA-Cetyl Phosphate
              •   DEA Oleth-3 Phosphate
              •   Lauramide DEA
              •   Linoleamide MEA 
              •   Myristamide DEA
              •   Oleamide DEA 
              •   Stearamide MEA
              •   TEA-Lauryl Sulfate
              •   Triethanolamine 

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 7 สิงหาคม 2549

http://www.epa.gov/ttn/uatw/hlthef/diethano.html
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/cos-dea.html

 
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น