สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

เหตุไฟลุกที่ร้านอาหารญี่ปุ่น

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 22 ก.ย. 2547

          เรื่องที่เป็นข่าววันที่ 22 กันยายน 2547 ที่จะใช้เป็นบทเรียนได้คือ มีผู้ได้รับอันตรายจากไฟลุกที่ร้านอาหารขณะเติมแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอุ่นหม้ออาหาร 

          อุบัติเหตุสอนให้เกิดการรับรู้อย่างวิทยาศาสตร์ได้ โดยนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาเหตุและผลเพื่อเป็นบทเรียนที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก การใช้ข้อมูลจากข่าวนี้ ประเด็นแรก คือ ต้องยอมรับในความไม่ชัดเจนของข้อมูลอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้สอนให้เราเข้าใจว่าการใช้สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงมีข้อควรปฏิบัติอย่างไร ความไวไฟของสารมีหลายปัจจัย ประการแรกสถานะของมันมีส่วนที่ทำให้แพร่กระจายกว้างขวางเพียงใด ถ้าเป็นแก๊สย่อมฟุ้งกระจายได้เร็ว การลุกติดไฟง่ายกว่าสารไวไฟที่เป็นของเหลวและของแข็งตามลำดับ ไฟจะลุกไหม้ได้ต้องมีการจุดประกายจากแหล่งติดไฟ เช่น การจุดไม้ขีด  บุหรี่ ประกายไฟจากการตีเหล็ก จากมอเตอร์เป็นต้น หรือแม้แต่ของร้อนอย่างเตาอบก็ทำให้เกิดไฟลุกได้ถ้าอุณหภูมิสูงพอและมีเชื้อเพลิงพร้อม ตามข่าวแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุของการลุกติดไฟ ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ก้อนไม่น่าจะลุกลามใหญ่โตเท่ากับเมื่อเป็นของเหลวที่ไอระเหยกระจายไปได้กว้าง สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าคือการใช้แก๊สหุงต้มไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือร้านอาหาร วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยควรจะจุดไม้ขีดก่อนเปิดแก๊ส เพราะถ้าเปิดแก๊สก่อนมันจะฟุ้งกระจายออกไปไกลกว่าที่หัวเตา ถ้าแรงดันแก๊สสูงก็ยิ่งฟุ้งไปได้ไกลพอจุดไม้ขีดไฟก็จะลุกลามท่วมไปหมด ไม่เฉพาะที่หัวเตาคนที่อยู่ใกล้จะได้รับอันตรายต้องคำนึงเสมอว่าขณะที่มีเปลวไฟไฟสามารถลุกกลับมายังแหล่งต้นทาง การสาดน้ำมันเข้ากองไฟก็เคยมีประวัติมาแล้วว่าน้ำมันลุกติดไฟแล้วลามกลับมาถึงตัวคนที่สาดน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น