สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ลูกเรือประมงเสียชีวิต

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 16 มี.ค. 2550

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับรายงานว่ามีลูกเรือประมงเสียชีวิต 5 รายที่จังหวัดสตูล  จากการลงไปในห้องเก็บปลา   สภาพที่รายงานบอกว่าห้องเก็บปลานี้เป็นห้องว่างมีน้ำสกปรกดำขังประมาณ 50 เซนติเมตร  กลิ่นเหม็นรุนแรง   ลูกเรือคนแรกลงไปเพื่อจะพลิกถังปลาให้หงายขึ้น   ทำให้มีอาการน้ำลายฟูมปาก หยุดหายใจ คนที่ 2 3 4 5  เมื่อลงไปช่วยก็มีอาการแบบเดียวกัน   รายงานว่าตรวจพบแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ระดับ 345 ppm. ซึ่งสูงกว่าค่าความเข้มข้นของแก๊สนี้ที่ทำให้ตายได้ คือ 100 ppm.

 

อุทธาหรณ์สอนใจ คือ ในที่อับอากาศต้องระวังมากๆ ที่จะเข้าไปในที่นั้น  โดยเฉพาะที่ที่มีการหมักเน่าเหม็น   จะมีแก๊สไฮโตรเจนซัลไฟด์ หรือ แก๊สไข่เน่า   สถานที่คล้ายๆกันนี้ได้แก่ ในท่อระบายน้ำ อุโมงค์ใต้ดิน  บ่อหมักในโรงงานกระดาษ บ่อพักขยะ   การเข้าไปในที่เหล่านี้ต้องมีเครื่องช่วยหายใจ  และมีการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  เช่น มีเชือกผูกเอวคนที่เข้าไปในที่อับเพื่อเอาไว้ช่วยดึงขึ้นจากบ่อเมื่อเกิดสลบและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 

ที่มาของข้อมูล : รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 2550 ปีที่ 38 ฉบับที่ 10 วันที่ 16 มีนาคม 2550
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

จะดีมากหากมีภาพประกอบ  ขอบคุณนะค๊ะสำหรับข่าว  จะได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

โดย:  นุกูล ศิริบรรณากุล  [1 ก.ค. 2550 05:56]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น