สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ขยะเคมีโผล่บางปะอิน

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 24 ก.ย. 2550

               เหตุการณ์นำสินค้าหมดอายุแล้วประเภทน้ำยาดัดผม โกรกสีผม น้ำยาเปลี่ยนสีผมหลายยี่ห้อ จำนวนประมาณ 15 ตัน มาทิ้งและฝังกลบในบ่อดินกลางทุ่งนา เขตหมู่ 2 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซียและนำเข้าโดยบริษัทในประเทศไทย และถูกนำมาทิ้งตั้งแต่วันที่ 18 -19 กันยายน ในช่วงก่อนที่จะเป็นข่าวและ อบต.บ้านโพจะประกาศเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ได้มีชาวบ้านบางคนมาเก็บไปใช้ เอาไปขาย บางคนมาเก็บเอากล่องกระดาษและขวดพลาสติกไปขาย ด้านเจ้าของบ่อดินก็ยอมรับว่าไม่ทราบข้อกฎหมายจึงนำมาฝังกลบ

 
               
เรื่องราวข้างต้นแสดงให้เห็นช่องโหว่ในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายในประเทศในหลายเรื่องดังนี้

1.   สิ่งใดบ้างที่เป็นของเสียอันตรายที่ต้องจัดการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย ในกรณีของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีปัญหาไม่มากเนื่องจากมีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจน แต่ในกรณีที่เป็นซากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใช้แล้ว สินค้าหมดอายุ ดังเช่นน้ำยาโกรกผม ย้อมผม ข้างต้น ผู้เขียนเข้าใจว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนในข้อกฎหมายใด อาจมีแบบที่พอจะเหมารวมเข้าไว้ได้ เช่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

2.   สินค้าที่นำมาทิ้งนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศ บ่งชี้ว่ากระบวนการในการคัดกรอง ป้องกัน การนำเข้าของเสียมาทำลายในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ และในกรณีนี้อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดนจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรได้หรือไม่

3.   สาธารณะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเสียอันตราย การจัดการและควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งเห็นได้จากการที่เจ้าของที่ดินไม่ทราบข้อกฎหมาย ชาวบ้านเข้ามาเก็บของเสียไปใช้หรือไปขาย ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะต่อไปเราต้องเผชิญกับปัญหาของเสียอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และของเสียอันตรายก็จะยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี สาธารณะจึงต้องมีความรู้ให้เท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบในฐานะเจ้าของพื้นที่

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ขยะเคมีโผล่บางปะอิน มติชน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10786 หน้า 14

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0129210950&day=2007-09-21&sectionid=0101

 เตรียมแจ้งความเจ้าของบ่อดินขยะพิษ มติชน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10787 หน้า 14

http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0116220950&day=2007-09-22&sectionid=0101

 

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ขอถามเรื่องนี้ จะป้องกันอย่างไรดีค่ะ ขนาดรณรงค์นะ
ขอกฎหมายโดยละเอียดได้เปล่าค่ะ(เกี่ยวกับขยะ)

โดย:  นนนน  [19 พ.ย. 2550 19:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

กฎหมายมีหลายฉบับ สามารถส่งอีเมลให้ได้คะ ช่วยบอกอีเมลด้วยคะ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [19 พ.ย. 2550 22:40]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น