สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

สารออร์แกนนิค เปอร์ออกไซด์ฟุ้ง

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 5 พ.ย. 2547

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547  ได้มีอุบัติเหตุจากสารเคมีเกิดขึ้นที่ บริษัท โซลาร์ เลนส์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สารต้นเหตุคือ ออร์แกนนิค เปอร์ออกไซค์ ได้กลายเป็นไอฟุ้งออกมาจากถัง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสียอุณหภูมิจึงสูงขึ้น หลายหน่วยงานได้เข้าไปจัดการควบคุมสถานการณ์ได้จึงไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่เกิดไฟลุกไหม้ โดยมีการฉีดน้ำฝอยเพื่อลดอุณหภูมิของถังเก็บและอพยพคนออกนอกบริเวณ

          ออร์แกนนิค เปอร์ออกไซค์ เป็นชื่อของสารกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือ เป็นสารไม่เสถียรระเบิดได้ เมื่อใดที่พบชื่อ “ เปอร์ออกไซค์ ” ติดอยู่ระวังได้เลยว่าเป็นพวกสารระเบิดได้ เมื่อถูกความร้อน เสียดสี หรือกระแทก การเก็บต้องให้ห่างจากแหล่งความร้อน เปลวไฟ หรือประกายไฟ ห้ามกระแทก ควบคุมอุณหภูมิในห้องเก็บและควรมีระบบสำรองไว้ด้วย

 

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น