สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

อันตรายจากสารเฮกเซน และไอระเหยในโรงงานผลิตจอแอลซีดี

ผู้เขียน: รศ.สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 17 ม.ค. 2548

          กรณีที่เป็นข่าวนี้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยแต่เกิดกับคนงานไทยที่ไปทำงานอยู่ในโรงงานผลิตจอแอลซีดีในเกาหลีใต้  ตามข่าว ( 17 มกราคม 2548) บอกว่าคนงานไทยได้รับสารชื่อ เฮกเซน (Hexane)   ซึ่งเป็นตัวทำละลายใช้ในการชำระล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนภายใต้สภาพอับอากาศนานวันละถึง 14  ชั่วโมง อยู่ 3 ปี   โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หรือ หน้ากากกันสารพิษจนกระทั่งออกอาการอัมพาต  เหตุเดียวกันนี้อาจเกิดในโรงงานในประเทศก็ได้หากมีสภาพการทำงานเช่นเดียวกัน  สารละลายพวกนี้มักใช้ในโรงงานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์  ในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำความสะอาดชิ้นส่วน   ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเฮกเซนเท่านั้นยังมีการใช้สารละลายอีกหลายตัว    อันตรายของสารละลายโดยทั่วไปอยู่ที่ไอระเหยที่คนงานสูดดมเข้าไปทุกวัน   หรือสัมผัสผิวหนังเป็นประจำ สารหลายชนิดที่ให้ไอระเหยมักจะเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วทำอันตรายต่อร่างกาย เฮกเซนนี้ทำลายระบบประสาทส่วนกลางระยะยาวทำให้เป็นอัมพาตได้   การทำงานในจุดเสี่ยงเหล่านี้นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างตามกฎหมาย  นั่นคือ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันให้ครบห้ามทำงานเกิน 7 ชั่วโมงต่อวันหรือ 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์    และห้ามมีปริมาณสารในอากาศรอบตัวเกินกำหนดมาตรฐาน   นอกจากนั้นนายจ้างยังต้องแจ้งรายละเอียดให้กับลูกจ้างมีการอบรมตรวจสุขภาพและตรวจวัดไอของสารระเหยเหล่านี้มิให้เกินเกณฑ์กำหนด ลูกจ้างเองก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตลอดและควรหมุนเวียนไปทำงานอื่นสลับได้บ้าง    ในบ้านเราก็มีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มากมายจึงไม่ควรละเลยที่จะตรวจสอบ   และเรียกร้องความปลอดภัยซึ่งลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมาย   ขณะเดียวกันนายจ้างก็ไม่ควรอาศัยความไม่รู้ของคนงานและช่วงว่างต่าง ๆ เอาเปรียบคนงานที่ไม่มีอำนาจต่อรองเท่า  เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

Hexane  ไม่อันตรายเกินการป้องกันของคนเราหรอกคับ

โดย:  พนง โรงงาน  [24 ต.ค. 2552 16:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

You put the lime in the conouct and drink the article up.

โดย:  Shraddha  [8 พ.ย. 2555 19:34]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น