สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ไฮโดรเจนจากแบตเตอรี่รถยนต์

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 24 พ.ค. 2553
            อุทาหรณ์นี้ได้มาจากอีเมล์ที่ส่งต่อกันมา แม้ว่าจะดูว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ไม่เสียหลายที่จะหาความรู้ทัน อีเมล์นั้นเล่ามาว่าหม้อแบตเตอรี่ระเบิดจนน้ำกรดกระเด็น เนื่องจากคนขับเปิดหน้าหม้อรถดูว่าอะไรขัดข้องเมื่อมองไม่เห็นเลยจุดไฟแช็คดู อะไรทำให้เกิดไฟลุกและระเบิดได้ แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำมาใช้ขับเคลื่อนรถ ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ คือ มีขั้วที่ทำด้วยโลหะในแบตเตอรี่รถก็คือตะกั่ว  และมีกรดกำมะถันทำหน้าที่เป็นเอิเล็กโตรไลท์ (electrolyte) ปฏิกริยาทางเคมีไฟฟ้าของ electrode กับ electrolyte เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้ ที่นี้ไฮโดรเจนมาจากไหน ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าทำนองเดียวกันนี้เกิดกับน้ำในน้ำกรดแยกแก๊สโฮโดรเจนออกมา หากอัตราการเกิดไฮโดรเจนสูงมากจนเก็บไว้ไม่ทันมันก็รั่วออกมาไม่น่าจะมาก แต่บังเอิญพอเหมาะกับมีประกายไฟจากไฟแช็คก็เลยทำให้เกิดลุกไหม้อย่างรุนแรง
  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Hydrogen
Lead
Sulfur
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น