สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

โรคปอดฝุ่นฝ้ายคืออะไร (Byssinosis)

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 15 พ.ย. 2553

            ข่าวในสื่อเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 รายงานว่า คนงานโรงงานทอผ้าที่เป็นโรคปอดฝุ่นฝ้ายชนะคดีฟ้องร้องโรงงาน ในฐานะผู้ว่าจ้างที่ไม่ได้จัดสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างได้มาตรฐานและพอเพียง เราจึงน่าจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นฝ้าย และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่ชื่อว่า โรคปอดฝุ่นฝ้าย หรือ Byssinosis นี้

            โรคนี้เกิดกับคนงานที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการปั่นฝ้าย ทอผ้า ฯลฯ ที่สูดเอาฝุ่นฝ้ายเข้าไปทีละน้อยเป็นเวลานาน อาการของโรคนี้คือเริ่มไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ถุงลมโป่งพอง เสมหะเป็นหนอง และติดเชื้ออื่นได้ง่าย การวินิจฉัยโรคมักจะเข้าใจว่าเป็นโรคอับเสบเรื้อรังทั่วไป เพราะภาพฟิล์มเอกซ์เรย์ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ ถ้าไม่มีการซักประวัติว่าทำงานเกี่ยวกับสิ่งทอก็จะมองข้ามโรคฝุ่นฝ้ายนี้ไป โรคนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Monday fever เพราะอาการมักจะเกิดในวันเริ่มทำงานวันแรก ระหว่างวันหยุดอาการจะทุเลาลง จริงๆ แล้ว ถ้าอาการยังไม่หนัก การเปลี่ยนลักษณะและที่ทำงานก็จะช่วยได้

            โรคนี้ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 กำหนดไม่ให้มีฝุ่นฝ้ายในบรรยากาศตลอดเวลาการทำงานโดยเฉลี่ย (Threshold Limit Value, TLV) เกินกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การระบายอากาศและการลดการกระจายของฝุ่นจะช่วยป้องกันได้ เช่น การทำความสะอาด การปิดครอบเครื่องจักรบริเวณที่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย หรือคุมความเร็วเครื่องจักรในกระบวนการปั่นด้าย เป็นต้น บวกกับการใช้หน้ากากที่เหมาะสม

  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
พิษภัยใกล้ตัว - โรคฝุ่นฝ้าย
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มีประโยชน์มากครับ

โดย:  Aume  [14 ธ.ค. 2553 21:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

แล้วสามารถมีการวัดปริมาณฝุ่นฝ้ายตามบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้หรือไม่ ฝุ่นฝ้ายจะสามารถฟุ้งกระจายออกมาได้หรือไม่ บ้านอยู่ใกล้โรงงานฝ้ายค่ะ

โดย:  พิมพา  [30 เม.ย. 2554 12:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

เปนข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ

โดย:  001  [12 ธ.ค. 2554 21:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:7

ต้องการดูข้อมูลเพื่อไปทำรายงาน


โดย:  นักศึกษา  [10 ก.ค. 2555 18:53]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น