สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย

Story Of Stuff

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 28 เม.ย. 2551

            วันนี้ขอแนะนำคลิปสารคดีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชากรโลก ในเวลา 20 นาที สารคดีจะพาท่านไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ถูกซ้อนไว้เบื้องหลัง และความเชื่อมโยงของเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมกับประเด็นทางสังคม เริ่มตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการขาย การใช้ และการกำจัดทิ้ง

            เมื่อพบเจอเรื่องดีน่าสนใจเลยขอบอกต่อและเชิญชวนทุกท่านชมสารคดีเรื่อง Story of Stuff with Annie Leonard ซึ่งได้มีการนำมาทำบทบรรยายภาษาไทยโดย Thai Working Group on Climate Justice และเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ของกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

ดูต้นฉบับได้ที่ :
www.storyofstuff.com


 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อยากให้พูดถึงหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากน้ำมันพืชบ้าง
ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ จะได้มีประโยชน์

โดย:  tongdee  srikulsasitron  [3 พ.ค. 2551 12:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ความคิดเห็นที่ 8:

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling        Recycling        

Overview  for  Recycling  of  [ Aggregates and Concrete  ;  Battery  ;  Biodegradable Waste  ;   Clothing  ;  Electronics Goods  ;  Ferrous Metals  ;  Nonferrous Metals  ( e.g.  Aluminium )  ;  Glass  ;  Paper  ;  Plastic  ;  Textile  ;  Timber  ;  . . . . ]

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling        Recycling        

Overview  for  Recycling  of  [ Aggregates and Concrete  ;  Battery  ;  Biodegradable Waste  ;   Clothing  ;  Electronics Goods  ;  Ferrous Metals  ;  Nonferrous Metals  ( e.g.  Aluminium )  ;  Glass  ;  Paper  ;  Plastic  ;  Textile  ;  Timber  ;  . . . . ]        

http://en.wikipedia.org/wiki/Concrete_recycling        Concrete  Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_recycling        Battery Recycling        
http://www.batterycouncil.org/LeadAcidBatteries/BatteryRecycling/tabid/71/Default.aspx        Battery Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Composting        

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_recycling        Computer Recycling

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

http://en.wikipedia.org/wiki/Steel#Recycling        Steel Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_recycling       Aluminium Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_recycling        Glass Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_recycling        Paper Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_recycling        Plastic Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_recycling        Textile Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Timber_recycling        Timber Recycling

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 12:46]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น