สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

รายการสำนึกของสังคม วิทยุจุฬาฯ “ฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ รู้เท่าทันโฆษณา"

ผู้เขียน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
วันที่: 23 ส.ค. 2554

             หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในรายการ “สำนึกของสังคม” ของวิทยุจุฬาฯ ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออกอากาศเมื่อวันที่ 4, 11, 18, 25 พ.ค. 2554 เวลา 10.05 – 10.55 ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ รู้เท่าทันโฆษณา” โดยจะเป็นการให้ข้อมูลความรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลผลิตภัณฑ์ รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เคมีภัณฑ์ภายในบ้าน เครื่องสำอาง รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นและการบริโภคข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ฟังรายการวิทยุย้อนหลังตามหัวข้อเรื่อง ดังนี้

1. รู้เท่าทันโฆษณา ฉลาดใช้ ฉลาดเลือก
โดย รศ.สุชาตา ชินะจิตร
 
ที่ปรึกษา โครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย
(www.chemtrack.org)

2. ข้อควรรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน
โดย นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
นักวิจัย โครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย
(
www.chemtrack.org)

3. ข้อควรรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง โดย นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
นักวิจัย โครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย
(
www.chemtrack.org)

4. การค้นหาข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดย อาจารย์รดาวรรณ ศิลปโภชากุล
บรรณารักษ์  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ
ที่ปรึกษา โครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย (www.chemtrack.org)

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:8โดย:  BOiVGXPwgHMVwZjwurk  [15 ก.ย. 2555 02:21]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น