สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

สะมาริตันส์ชวนฟัง "ฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ รู้ทันโฆษณา"

ผู้เขียน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
วันที่: 28 ก.ย. 2554

             รศ.สุชาตา ชินะจิตร ที่ปรึกษาโครงการฐานข้อมูลและความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย (www.chemtrack.org) ได้รับเชิญให้ไปออกรายการ สะมาริตันส์ชวนฟัง ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (สวศ.)  กรมประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 54 เวลา 11.00 – 12.00 น. ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ "ฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ รู้ทันโฆษณา"

ฟังรายการวิทยย้อนหลัง

           

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น