สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ตอนที่ 1
ผู้เขียน: 1ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี และ 2อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หน่วยงาน: 1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่: 16 ม.ค. 2555

 
  ข้อคิดเห็น
   
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
 
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46369020
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546